ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USMar 19102.40105.25102.15-2.75-2.62%
ข้าวกล้องJan 1910.64310.65010.6200.0000.00%
ข้าวสาลี USMar 19523.88524.50521.25+2.88+0.55%
ข้าวโพด USMar 19385.38385.62384.75+0.50+0.13%
ข้าวโอต293.70293.80292.40+0.70+0.24%
ถั่วเหลือง USJan 19918.62919.12914.00+3.87+0.42%
น้ำตาล #11 USMar 1912.8012.8812.66+0.08+0.63%
น้ำมันถั่วเหลือง USJan 1929.0229.1628.94+0.05+0.17%