ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USDec 18100.10100.7599.25+0.72+0.72%
ข้าวกล้องNov 189.8159.8809.735+0.020+0.20%
ข้าวสาลี USDec 18518.25524.00517.25-5.75-1.10%
ข้าวโพด USDec 18355.25356.00352.25+2.05+0.58%
ข้าวโอต252.20252.30250.20+1.80+0.72%
ถั่วเหลือง USNov 18845.50849.50842.25-4.10-0.48%
น้ำตาล #11 USOct 1810.9110.9810.73+0.09+0.83%
น้ำมันถั่วเหลือง USDec 1827.9327.9927.63+0.07+0.25%