ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USMar 22244.00245.00238.95+4.40+1.84%
ข้าวกล้องMar 2214.63514.68014.448+0.115+0.79%
ข้าวสาลี USMar 22795.00795.00795.00-0.10-0.01%
ข้าวโพด USMar 22610.50610.50610.50+0.12+0.02%
ข้าวโอต639.10645.50628.70+8.80+1.40%
ถั่วเหลือง USMar 221,391.751,391.751,391.75+0.13+0.01%
น้ำตาล #11 USMar 2219.0919.1418.72+0.43+2.30%
น้ำมันถั่วเหลือง USMar 2260.7560.7560.75+0.01+0.02%