ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USMay 21129.50133.45128.80-3.20-2.41%
ข้าวกล้องMay 2112.89013.06012.873-0.160-1.23%
ข้าวสาลี USMay 21652.80659.62648.38-0.20-0.03%
ข้าวโพด USMay 21586.62594.90583.38-3.38-0.57%
ข้าวโอต380.90383.40380.90-0.70-0.18%
ถั่วเหลือง USMay 211,433.251,437.621,417.25+15.25+1.08%
น้ำตาล #11 USMay 2116.6316.8016.23+0.25+1.53%
น้ำมันถั่วเหลือง USMay 2156.3156.4854.88+1.42+2.59%