ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USDec 17123.75126.58123.58-2.90-2.29%
ข้าวกล้องJan 1812.27312.28812.068+0.188+1.56%
ข้าวสาลี USDec 17427.75428.00421.50+6.15+1.46%
ข้าวโพด USDec 17343.00343.50337.50+6.00+1.78%
ข้าวโอต270.10274.70268.60-4.90-1.78%
ถั่วเหลือง USJan 18990.62991.88971.62+18.22+1.87%
น้ำตาล #11 USMar 1815.3415.4615.21+0.09+0.59%
น้ำมันถั่วเหลือง USDec 1734.4534.6434.15+0.02+0.06%