ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USMar 18121.72122.22121.72+0.55+0.45%
ข้าวกล้องMar 1812.11812.14012.070-0.062-0.51%
ข้าวสาลี USMar 18426.50427.00424.25+3.50+0.83%
ข้าวโพด USMar 18354.00354.50353.50+0.80+0.23%
ข้าวโอต259.80260.20256.90+3.20+1.25%
ถั่วเหลือง USMar 18984.75985.00980.25+6.75+0.69%
น้ำตาล #11 USMar 1813.2313.4113.21-0.02-0.15%
น้ำมันถั่วเหลือง USMar 1832.4032.4632.20+0.12+0.37%