ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USSep 21175.50177.68172.15+2.70+1.56%
ข้าวกล้องSep 2113.38013.38013.360-0.053-0.39%
ข้าวสาลี USSep 21728.40728.62722.75+3.90+0.54%
ข้าวโพด USDec 21551.40553.62550.75-1.00-0.18%
ข้าวโอต446.30446.70445.90+0.90+0.20%
ถั่วเหลือง USNov 211,324.501,324.881,317.62+4.62+0.35%
น้ำตาล #11 USOct 2118.0218.2317.75+0.07+0.39%
น้ำมันถั่วเหลือง USDec 2162.1962.2361.52+0.49+0.79%