ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USDec 20114.25114.25110.90+3.10+2.79%
ข้าวกล้องNov 2012.41512.58012.375-0.145-1.15%
ข้าวสาลี USDec 20544.12552.38543.88-4.88-0.89%
ข้าวโพด USDec 20365.12367.38363.12+2.12+0.58%
ข้าวโอต283.50289.00282.60-2.80-0.98%
ถั่วเหลือง USNov 201,001.381,007.62995.38+1.38+0.14%
น้ำตาล #11 USOct 2013.0313.0312.86+0.19+1.48%
น้ำมันถั่วเหลือง USDec 2032.7833.0532.23+0.37+1.14%