ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USMar 21123.25126.22122.83-3.20-2.53%
ข้าวกล้องMar 2113.26513.30013.198+0.020+0.15%
ข้าวสาลี USMar 21635.00658.75633.12-25.00-3.79%
ข้าวโพด USMar 21500.12523.25499.10-22.88-4.37%
ข้าวโอต343.50359.10339.00-15.20-4.24%
ถั่วเหลือง USMar 211,309.881,368.001,306.12-59.12-4.32%
น้ำตาล #11 USMar 2115.8216.0215.73-0.23-1.43%
น้ำมันถั่วเหลือง USMar 2142.1543.4442.09-1.28-2.95%