ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USSep 18108.38108.58108.33-0.20-0.18%
ข้าวกล้องSep 1811.85311.86011.830-0.045-0.38%
ข้าวสาลี USSep 18506.50507.00503.00+2.30+0.46%
ข้าวโพด USSep 18352.00352.25351.00+0.80+0.23%
ข้าวโอต233.70234.20233.40+0.30+0.13%
ถั่วเหลือง USAug 18851.50851.75846.00+5.10+0.60%
น้ำตาล #11 USOct 1811.0011.0110.95+0.02+0.18%
น้ำมันถั่วเหลือง USAug 1827.8927.9027.82+0.06+0.22%