ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USSep 2096.9399.3596.68-1.82-1.84%
ข้าวกล้องSep 2011.94512.00511.825-0.155-1.28%
ข้าวสาลี USSep 20534.88538.62520.62+10.88+2.08%
ข้าวโพด USJul 20341.50354.12339.75-9.50-2.71%
ข้าวโอต284.70287.80283.90-2.70-0.94%
ถั่วเหลือง USAug 20886.75900.50883.75-9.25-1.03%
น้ำตาล #11 USOct 2011.7611.9311.68-0.08-0.68%
น้ำมันถั่วเหลือง USAug 2028.1928.5228.03-0.10-0.35%