ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USSep 22222.08225.90221.10-2.57-1.14%
ข้าวกล้องSep 2216.44516.81016.415-0.300-1.79%
ข้าวสาลี USSep 22840.30840.30840.30-42.20-4.78%
ข้าวโพด USSep 22619.75619.75619.750.000.00%
ข้าวโอต511.20516.40500.90-5.10-0.99%
ถั่วเหลือง USAug 221,510.501,573.251,505.38-48.50-3.11%
น้ำตาล #11 USOct 2218.1218.2918.07+0.05+0.28%
น้ำมันถั่วเหลือง USDec 2262.1964.5962.02-2.27-3.52%