ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USMar 23165.03166.62162.52+2.43+1.49%
ข้าวกล้องJan 2316.90317.20016.903-0.132-0.77%
ข้าวสาลี USMar 23735.75743.12732.25-3.25-0.44%
ข้าวโพด USMar 23643.38645.38640.50+3.38+0.53%
ข้าวโอต355.50355.50355.00+16.25+4.79%
ถั่วเหลือง USJan 231,468.381,469.621,437.75+30.38+2.11%
น้ำตาล #11 USMar 2319.6419.6819.39+0.09+0.46%
น้ำมันถั่วเหลือง USJan 2363.3263.5362.27+0.75+1.20%