ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USSep 24226.45227.75223.12+2.05+0.91%
ข้าวกล้องSep 2415.64315.82515.570-0.052-0.33%
ข้าวสาลี USJul 24591.38607.88590.38-20.62-3.37%
ข้าวโพด USJul 24444.38450.00443.38-4.62-1.03%
ข้าวโอต317.80332.10314.70-9.45-2.89%
ถั่วเหลือง USJul 241,159.501,179.001,157.75-19.50-1.65%
น้ำตาล #11 USJul 2418.9719.3118.81-0.46-2.37%
น้ำมันถั่วเหลือง USJul 2443.7943.8743.13+0.11+0.25%