ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USDec 23150.85155.72150.08-4.00-2.58%
ข้าวกล้องNov 2315.81315.87815.768+0.018+0.11%
ข้าวสาลี USDec 23577.90582.40572.75+1.90+0.33%
ข้าวโพด USDec 23475.88477.62474.25-0.12-0.03%
ข้าวโอต423.30430.40422.30-0.90-0.21%
ถั่วเหลือง USNov 231,298.001,302.881,292.38+4.00+0.31%
น้ำตาล #11 USOct 2326.9727.2726.72+0.04+0.15%
น้ำมันถั่วเหลือง USDec 2359.5959.9258.27+1.19+2.04%