ชื่อย่อ (CFDs) Exp ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน
กาแฟ เกรด C USDec 21203.28210.97202.78-5.97-2.85%
ข้าวกล้องNov 2113.88013.94313.803+0.010+0.07%
ข้าวสาลี USDec 21733.80740.40722.38+8.80+1.21%
ข้าวโพด USDec 21527.10528.40514.38+10.10+1.95%
ข้าวโอต651.90654.10630.80+21.80+3.46%
ถั่วเหลือง USNov 211,218.751,220.881,202.25+12.75+1.06%
น้ำตาล #11 USMar 2219.8019.9619.59+0.21+1.07%
น้ำมันถั่วเหลือง USDec 2161.3961.4560.26+0.95+1.57%